Zespół


  Prof. dr hab. Halina Grzymala-Moszczyńska – psycholog, pracowniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizująca się w psychologii religii, psychologii kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów. Prowadzi badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. Ponadto prowadzi badania i treningi z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych. Autorka programu i wspólrealizatorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycielek „Mentorzy kulturowi” zorganizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2009 prowadzi warsztaty wrażliwości kulturowej dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „W kręgu kultury Islamu” organizowanym przez Polski Komitet ds. UNESCO. W roku 2012 kierowała i współprowadziła dwie edycje – w Krakowie i w Londynie – warsztatów dla nauczycielek szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii, w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński.


  Monika Lisiewicz – Doktorantka w Katedrze Psychologii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Psychologii ze specjalizacją interwencja kryzysowa i psychologia interkulturowa oraz Wydziału Prawa ze specjalizacją bezpieczeństwo misji wojskowych i humanitarnych w SWPS. Od 9 lat zaangażowana w pracę na rzecz uchodźców, początkowo jako koordynator w Ośrodku na Siekierkach z ramienia Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, obecnie w zespole tworzącym standardy diagnostyczne do badania uchodźców przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Specjalizuje się w tematyce  psychotraumatologii, negocjacjach kryzysowych, psychologii akulturacji, sytuacji społeczno-kulturowej Turcji, etnopolityce i prawach człowieka.  Członek International Assotiation for the Psychology of Religion. Od 2011 współpracuje z Fundacją Centrum im. Prof. Bronisława Geremka.


  Joanna Grzymała-Moszczyńska – psycholożka, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, trenerka antydyskryminacyjna. W swojej dotychczasowej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z dyskryminacją w edukacji oraz diagnozie psychologicznej ze względu na pochodzenie etniczne i doświadczenia migracyjne. W latach 2010-2011 członkini zespołu realizującego projekt badawczy pt. „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne”, obecnie koordynatorka projektu ” (Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”. Współautorka monografii „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności dzieci i młodzieży”. Często prowadzi zajęcia dla nauczycieli i nauczycielek oraz osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które pracują z dziećmi należącymi do mniejszości etnicznych oraz dziećmi migrantami. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polską Akademią Umiejętności oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Jej główne obszary zainteresowań naukowych to edukacja antydyskryminacyjna, psychologia międzykulturowa oraz psychologiczne aspekty powrotów z emigracji.


  Anna Piejko –  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości. Ostatnie kilka lat spędziłam badając procesy akulturacji wśród Polonii w Turcji, gdzie przebywałam wcześniej na stypendium naukowym na Uniwersytecie Maltepe. Pracowałam w centrum rehabilitacyjnym dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w Stambule oraz w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych w Łodzi. Od 2009r. współpracuję z Fundacją Centrum im. Prof. Bronisława Geremka. Ponadto przeprowadziłam się z Francji do Polski w wieku 9 lat, więc doświadczenie migracji nie jest mi obce.


  Joanna Durlik – Jestem doktorantką w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu PsychologiiUniwersytetu Jagiellońskiego i członkinią Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta. W ramach studiów doktoranckich zajmuję się przede wszystkim mechanizmami kontroli poznawczej, które pomagają osobom dwujęzycznym oddzielać dwa języki od siebie, oraz wpływem, jaki różne konteksty kontaktu z dwoma językami (na przykład nauka języka obcego w szkole, mieszkanie za granicą, praca w dwujęzycznym środowisku) mogą mieć na rozwój dwujęzyczności. Bardzo interesują mnie też zagadnienia związane z tożsamością osób dwujęzycznych. Poza pracą akademicką zajmuję się popularyzowaniem wiedzy na temat języka i dwujęzyczności, m.in. współtworząc stronę www.dwujezycznosc.info.


  Paulina Szydłowska – absolwentka Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, obecnie studentka Psychologii oraz Arabistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Realizuje ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Zainteresowana tematyką Psychologii Rozwoju, szczególnie rozwojem stereotypów i uprzedzeń u dzieci, a także Psychologią Kulturową, tematyką migrantów i uchodźców. Prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność dla dzieci w różnym wieku w Twórczym Ośrodku Edukacji Kangur. Prowadziła też warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w ramach Krakowskiego oraz Wielickiego Uniwersytetu Dzieci. Współpracuje m.in z Polskim Komitetem ds. UNESCO, prowadząc warsztaty dla nauczycieli w ramach programu pt. ”W kręgu kultury islamu”. Realizowała projekty dotyczące edukacji międzykulturowej oraz edukacji rozwojowej w ramach działań Fundacji Papaya. Pracowała jako wolontariuszka Programu Wolontariat Polska Pomoc w rodzinnym domu dziecka w Limie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również jako wolontariuszka w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Obecnie badaczka w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w ramach projektu pt. ”Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji” pod kierunkiem dr hab. Marty Białeckiej-Pikul na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wolontariuszka Fundacji Autonomia.


  Anna Jurek – psycholożka miedzykulturowa, absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Uniwersytetu Brunel w Londynie, trenerka antydyskryminacyjna. W swojej dotychczasowej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z praca z dziecmi i mlodzieza migrantami oraz ich rodzicami i polonijna kadra nauczycielska. Autorka artykulu: ‘Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci i młodzieży’. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne , warsztaty wrażliwości kulturowej, pracy z dziecmi migrantami oraz jak wspierac dwujezycznosc dzieci dla nauczycieli i nauczycielek polskich szkol sobotnich oraz rodzicow mieszkajacyh w Wielkiej Brytanii. Tworczyni i koordynatorka projektu Centrum Pomocy Rodzinie przy Polish Psychologists’ Association (PPA) w Londynie, wolontariuszka w Poradni Rodzina, gdzie prowadzi konsultacje dla rodzin. Wykonawczyni badań „(Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji”.