Weź udział

W tej chwili w ramach badań PILNIE poszukujemy:

1)      dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) oraz ich rodzin, które powróciły z emigracji lub przyjechały po raz pierwszy do Polski wraz z powracającymi rodzicami maksimum 2 lata temu (nie wcześniej niż w styczniu 2013, po minimum rocznej emigracji);

2)      osób, które w swojej pracy pedagogicznej spotkały się z dziećmi/młodzieżą powracającymi z emigracji (w trakcie ostatnich 2 lat).

Badania polegały będą na rozmowie z dzieckiem/młodą osobą (po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów), z jej/jego rodzicami/opiekunami oraz osobami z kadry pedagogicznej pracującymi z danym dzieckiem. Rozmowy te prowadzone będą w dogodnym dla osób uczestniczących w badaniu miejscu i czasie.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: projektpowroty@gmail.com lub telefonicznie na 503709283.