Prawo

Zachęcamy do lektury prezentacji dotyczących prawnych aspektów wsparcia dla dzieci powracających autorstwa Joanny Iwaszkiewicz
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprezentowanej podczas konferencji ” Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty – rozwiązania systemowe i lokalne” organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Górze Kalwarii 5-6 lutego 2015.