Cel projektu

W polskich szkołach coraz częściej pojawiają dzieci i młodzież, które wracają z emigracji. Do tej pory jednak niewiele wiadomo na temat trudności, z jakimi się spotykają, czego skutkiem są trudności w udzielaniu im skutecznego wsparcia.

W odpowiedzi na tę lukę powstał projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, który prowadzony jest przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka we współpracy z zespołem psycholożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS, pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Projekt objęty jest honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Celem badań jest zebranie informacji na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci i młodzieży powracających do Polski oraz przygotowanie rekomendacj dla:

  • rodziców dzieci i młodzieży, którzy już powrócili lub dopiero planują powrót do Polski;
  • nauczycieli i nauczycielek pracujących z takimi uczniami i uczennicami;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających uczennice i uczniów powracających.